Long vân

Long vân

Miêu tả

Phân tích yêu cầu và lên kế hoạch chia module
Thiết kế web với 4 giao diện tương ứng 4 website liên quan
Giải pháp cho khách hàng tùy biến tất cả nội dung, màu sắc, hình ảnh.
Công nghệ: PHP framwork codeigniter, html, jquery.

Chi tiết
Ngày 24 March 2016

  Truy cập web