Skyworth Việt Nam

Skyworth Việt Nam

Miêu tả

Phân tích yêu cầu và lên kế hoạch chia module<br /> Tối ưu SEO, tính năng chia sẻ mạng xã hội<br /> Giải pháp cho khách hàng tùy biến tất cả nội dung, màu sắc, hình ảnh.<br /> Công nghệ: PHP framwork codeigniter, html, jquery.

Chi tiết
Ngày 24 March 2016

  Truy cập web