Hỏi đáp quảng cáo google adwords

Google tính điểm chất lượng căn cứ vào đâu

Điểm chất lượng: là thông số đánh giá chất lượng của 1 từ khóa trong 1 campaign quảng cáo. Điểm chất lượng càng cao thì giá mà Google tối thiểu cho từ khóa đó càng thấp. Điểm chất lượng được đánh giá trên sự phù hợp của:

 

  • Từ khoá
  • Nội dung câu quảng cáo
  • Chất lượng website và nhiều yếu tố khác nữa.

3 yếu tố trên càng liên quan chặt chẽ với nhau thì điểm chất lượng càng cao.

Comments
Leave a Comment