Hỏi đáp quảng cáo google adwords

Quy trình triển khai chiến dịch quảng cáo Google Adwords như thế nào?

Doanh nghiệp xác định từ khóa mà muốn quảng cáo. Đăng ký từ khóa quảng cáo với Google (Doanh nghiệp nên chọn đối tác uy tín). Tùy theo mức phí mà khách hàng nộp, quảng cáo sẽ hiển thị nhiều hay ít, vị trí đầu hay cuối trên trang kết quả của Google. Khách hàng phải nộp trước một khoản phí cho Google. Khoản phí này sẽ bị trừ dần theo số lượng click trên quảng cáo của doanh nghiệp.

Comments
Leave a Comment