Hỏi đáp quảng cáo google adwords

Tại sao quảng cáo cần điểm chất lượng tốt

Một quảng cáo có điểm chất lượng tốt sẽ đem lại rất nhiều lợi ích.

 

  • Thứ nhất, khi có nhiều đối thủ cùng chọn một từ khóa thì bên nào có điểm chất lượng cao hơn sẽ xuất hiện quảng cáo ở vị trí lợi thế hơn (ví dụ qua slide).
  • Thứ 2, trong trường hợp điểm quảng cáo của anh chị quá thấp thì rất nhiều khả năng quảng cáo của bên mình không xuất hiện. Sở dĩ Google làm như vậy là để tăng tính trung thực của quảng cáo. Google muốn rằng người tiêu dùng khi search phải luôn tìm được đúng thứ mà họ cần dù là quảng cáo!
  • Thứ 3, khi điểm chất lượng quảng cáo của anh (chị) cao thì chi phí tối thiểu anh chị phải trả cho từ khóa đó sẽ thấp.

          Công thức mà Google đưa ra: Vị trí = điểm chất lượng * giá click. 

Comments
Leave a Comment