Closures

We manufacture our own closures, including more than 30 designs of twist-on and flip-top caps for all body sizes from 19mm to 60mm diameter. Customized closures are available. 
We also decorate caps with metallic designs or aluminum over-shell. 

Chúng tôi có đa dạng các kiểu nắp khác nhau sử dụng cho sản phẩm, với hơn 30 kiểu thiết kế nắp vặn hoặc nắp bật cho tất cả các kích cỡ thân tuýp có đường kính từ 19mm đến 60mm. 
Nắp được trang trí thêm với những thiết kế ép nhũ hoặc mạ nhôm trên vỏ nắp.


TOP