Metalization

There are different ways to add a shiny metallic look into your tube. Text or images are printed on tubes or caps using a technique called hot-stamping, where a machine presses the heated plate through a foil onto the target object, leaving sparkling imprints. Foils usually come in silver or gold; however we can accomplish other shades such as reddish metallic foil upon advance request. 
Caps can be hot-stamped in a ring form, or coated entirely, or plated with aluminum over-shells. Aluminum over-shells are available in many designs, shiny or matte, with plenty of extra decorative features.
Có nhiều cách để đạt được hiệu ứng độ sáng của ánh kim trên tuýp của bạn. Nội dung hoặc hình ảnh sẽ được in trực tiếp trên tuýp và nắp khi sử dụng công nghệ ép nhũ, máy tạo một lực ép bằng nhiệt lên bề mặt của sản phẩm thông qua một lá kim loại, để lại dấu ấn có ánh nhũ. Lá kim loại có thể bằng bạc hoặc vàng; tuy nhiên chúng tôi có thể sản xuất được những màu nhũ khác nhau như ánh nhũ màu đỏ tùy theo yêu cầu. 
Nắp có thể được ép nhũ dưới dạng vòng quanh chân hoặc toàn bộ nắp được phủ vỏ bọc kim loại. Hình thức nắp vỏ bọc kim loại thường có sẵn trong một vài mẫu thiết kế, phủ  bóng hoặc mờ
TOP