Printing

Thịnh An Saigon is equipped with state-of-the-art printing machines from Italy and Korea, allowing us to prin t the most delicate designs with very precise details. We are capable to print up to 8 colors dry off-set and 6 colors on silk-screen, with choices of glossy finish (lacquer) or m atte surface. We can print covering the whole sleeve and overlapping tube’s shoulders. 

Off-set printing produces finest details but works best on opaque background, while screen printing offers a solid color on transparent background revealing the substance inside. In circumstances where both body clearness and printing details; we combine off-set and screen technologies to accomplish this complex design.

Thịnh An Saigon được trang bị hệ thống máy in với công nghệ cao được nhập từ Italy và Hàn Quốc,cho phép chúng tôi in hầu hết những mẫu thiết kế tinh vi với những chi tiết rất chính xác.Chúng tôi có khả năng in những tuýp 8 màu offset và 6 màu in lụa cùng với hai sự chọn lựa hình thức tuýp phủ mờ hoặc phủ bóng. Chúng tôi có thể in màu toàn bộ ống tuýp và in phủ phần vai tuýp.

Công nghệ in Offset có thể in được những chi tiết tốt nhưng đạt hiệu quả cao nhất trên tuýp nền đục, trong khi đó in nền sẽ tạo một màu trên nền trong suốt để lộ sản phẩm bên trong. Trong trường hợp thân tuýp vừa trong suốt và có nhiều chi tiết in ấn, chúng ta có thể kết hợp kỹ thuật in lụa nền và in offset để đạt được hiệu quả tốt nhất đối với mẫu thiết kế phức tạp này. 

TOP