Shouldering

We have a large and growing array of heading/shouldering options allowing your product to dispend just the way you want it to, such as pointy nozzles, slant tips, deodorant appliances and others. 
For normal threaded heading, the below orifices are currently available, however don’t hesitate to ask for something different: 
0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.7 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.0 mm, 3.4 mm, 3.7 mm, 4.0 mm, 4.4 mm, 4.7 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, 10.0 mm and 12.0 mm (diameter). 

Khách hàng có thể chọn lựa nhiều kiểu dáng vai/cổ ống tuýp cho phù hợp với các loại nắp và các công dụng khác nhau của sản phẩm, điển hình như: dạng vòi phun, dạng đầu nhọn, son môi, lăn khử mùi và một số hình dạng khác.
Đối với những nhóm nối đầu bình thường, chúng tôi có những kích thước lỗ khoan thông dụng dưới đây, tuy nhiên bạn cũng có thể yêu cầu một kích thước khác:
0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.7 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.0 mm, 3.4 mm, 3.7 mm, 4.0 mm, 4.4 mm, 4.7 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, 10.0 mm và 12.0 mm (đường kính). 
TOP