Sizes

We offer many different sizes from 16mm to 60mm diameter and from 55mm to over 200mm in length. If you are not sure what size you should get, please scan down through the blue column on the left to find out what volume you are looking for; the respective cells will tell you what choices of diameter and length would give you the desired volume. For example, say you are looking for a 50ml tube. Looking down the blue column you will find the cell that read 50, then look to its right, the table offers you three choices:  (diameter 25mm x length 134mm) or (diameter 30mm x length 106mm) or (diameter 35mm x length 89mm). 

Chúng tôi cung cấp đa dạng sản phảm với kích thước khác nhau, đường kính từ 16mm đến 60mm và chiều dài từ 55mm đến hơn 200mm. Nếu bạn chưa chọn lựa được loại kích cỡ nào phù hợp với sản phẩm của mình, bạn có thể tham khảo các cột màu xanh bên trái để tìm ra được khối lượng bạn đang cần; các cột tương ứng sẽ giúp bạn tìm được kích thước và chiều dài tương ứng với dung tích sản phẩm bạn mong muốn. Ví dụ, bạn đang tìm bao bì sử dụng cho sản phẩm có dung tích 50ml. Nhìn vào cột màu xanh bạn sẽ thấy dòng thể hiện con số 50, sau đó nhìn sang phải, bảng thông số sẽ cung cấp cho bạn những sự chọn lựa cụ thể:(đường kính 25mm x chiều dài 134mm)hoặc(đường kính 30mm x chiều dài 106mm) hoặc(đường kính 35mm x chiều dài 89mm).

TOP