Sleeve

We are using High density Poly-ethylene (HDPE),  
Medium density Poly-ethylene (MDPE), Low density   
Poly-ethylene (LDPE), Linear Low density Poly-ethylene (LLDPE), and rubber-plastic material (Soft-touch) to allow a wide variety of hardness and softness for the tube.  

We offer 1 to 5 layers tubes with EVOH barrier for absolute protection of your products. 
Composition of 5-layer sleeve:    
1.      Inner PE layer     
2.      Adhesive resin    
3.      EVOH barrier  
4.      Adhesive resin 
5.      Outer PE layer  

Note that the number of layers does not signify thickness and vice versa. We can produce single layer tubes or 5 layer tubes at the wall thickness according to your request.
The tube body (the resin) could be white or  color, opaque or clear. You might either let us know your desired formula or us a real sample to match your new tube with.

Chúng tôi đang sử dụng loại nhựa HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE và chất liệu nhựa dẻo (Soft-touch) để tạo độ cứng và độ mềm mại tốt nhất cho sản phẩm.
Chúng tôi cũng cung cấp loại tuýp 1 đến 5 lớp (sử dụng công nghệ đùn đa lớp) với màng EVOH giúp bảo vệ sản phẩm không thẩm thấu ra bên ngoài thân tuýp.
Cấu trúc của thành ống tuýp 5 lớp:
1.   Lớp nhựa PE bên trong
2.   Lớp nhựa kết dính
3.   Màng bảo vệ EVOH
4.   Lớp nhựa kết dính
5.   Lớp nhựa PE bên ngoài

Lưu ý rằng số lượng các lớp không ảnh hưởng đến độ dày của tuýp và ngược lại. Chúng tôi có thể sản xuất ống tuýp đơn lớp rất dày và cứng hoặc ống tuýp 5 lớp với độ cứng hoặc mềm tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Thân tuýp có thể sản xuất màu trắng hoặc ống màu, ống đục hoặc ống trong. Bạn có thể cho chúng tôi màu ống mà bạn mong muốn, chúng tôi sẽ tạo ra mẫu thực tế phù hợp với yêu cầu.

TOP