Long Vân group

Thiết kế web với 4 giao diện tương ứng 4 website liên quan

Sản Vật Núi Rừng

Thiết kế web theo hướng người dùng, nghiên cứu các thói quen của người sử dụng khi mua hàng

Rosso Việt Nam

Design giao diện theo yêu cầu khách hàng. Phân tích lên các module phù hợp.

Skyworth

Phân tích yêu cầu, thiết kế website và tối ưu SEO, tính năng chia sẻ mạng xã hội